Karburátor Motor Chladič Převodovka Podvozek Brzdy Benzínové čerpadlo Mazání Ekonoměr Zapalování Regulátor napětí Schemata el. zapojení 
  Technika   Hlavní stránka  

PODVOZEK

Velikosti pneumatik, huštění a sbíhavosti kol
(Převzato z knihy Host Ihling - Ratgeber Wartburg, 1988)

Vozidlo/
rozměr pneumatik
Max. huštění [kPa]
vpředu       vzadu
Sbíhavost

Limuzína
6,00-13 76
160       170-1 až +2 mm
165/80 R 13 82160       170-3 až -1 mm
175/70 R 13 80170       180-3 až -1 mm

Tourist
6,00-13 76
160       170-1 až +2 mm
165/80 R 13 82160       200-3 až -1 mm
175/70 R 13 80170       210-3 až -1 mm

Hodnoty v tabulce odpovídají zatížení vozidla na povolenou mez a jízdě po běžných silnicích. Při jízdě po dálnici se doporučuje tlaky zvýšit o 20 kPa. Rovněž zimní pneumatiky (označení M+S, např. OR 32 M+S) se doporučuje vždy hustit o 20 kPa více, než je uvedeno v tabulce.
Protektory mohou mít až o 5% vyšší hmotnost a proto je vhodné je hustit o 20 kPa více, než je uváděno v tabulce, aby se kompenzoval zvýšený vývin tepla.
Jednotky:
100 kPa = 1,0 kp.cm² = 1,0 at


Výrobní závod hlásí - Podvozek
(Převzato ze zpravodaje pro členy pražského Wartburg klubu č. 3/312/1989)

  Souběžně s používáním nových pružin došlo k přepracování hodnot geometrie kol. Tyto hodnoty jsou uvedeny níže a platí pro vozy 353 W a 353 S od roku výroby 1985.

Přední nápravalimusinatourist
a trans
poznámka
Zatížení kola (kolový tlak)2550 N (260 kp)
Sbíhavost na nápravupneu diagon.nový stav
a po záběhu
-10' až 20'
(-1 až 2 mm)
seřízeno x/
pneu radiálnový stav

po záběhu
-40' až -10'
(-4 až -1 mm)
-30' až -10'
(-3 až -1 mm)
Odklon kola2° +20'
-50'
max dovol. odchylka od L do P 1°
Příklon osy výkyvu9° +55'
-20'
max dovol. odchylka od L do P 1°
Záklon osy výkyvu0° +60'
-30'
max dovol. odchylka od L do P 1°
x/  Při seřízení sbíhavosti na montážním pásu a mimo něj s přídavným zatížením na středu přední nápravy 1962 N (200 kp) platí pro
diagonální pneu -1 až -3 mm
a pro radiální pneu -4 až -6 mm
při měření v novém stavu
při zatížení nápravy 6278 N (640 kp) diagon. pneu -1 až -3 mm
     zatížení kola 3140 N (320 kp) radiál pneu -4 až -6 mm
Zadní nápravalimusinatouristtranspoznámka
Zatížení kola (kolový tlak)1860 N
(190 kp)
2160 N
(220 kp)
1570 N
(160 kp)
Sbíhavost
pro kolo
nový stav

po záběhu
nad 1000 km
-10' až 40'
(-1 až 4 mm)
-10' až 30'
(-1 až 3 mm)
Odklonnový stav

po záběhu
nad 1000 km
3°30'±1°

2°30'±1°20'
1°45'±1°

2°30'±1°20'
4°10'±1°

3°10'±1°20'
max dovol. odchylka
zleva doprava 1°


Oprava uložení horních závěsných ramen W353
(Převzato ze zpravodaje pro členy pražského Wartburg klubu č. 2/300/1987)

  V místě uložení horních závěsných ramen předního kola vozu W353 jsou k rámu přivařeny trubky o vnitřním průměru 14 mm a délce 115 mm, které tvoří pouzdro čepu ramene. Nejsou-li čepy dobře dotahovány (výrobce doporučuje jejich kontrolu a dotahování po 5000 km), dochází k vytlučení otvorů pouzder do takové míry, že je pak nutná výměna celého rámu.
  Pokud je ještě celkový stav rámu dobrý a má jen zmíněnou vadu, je možné provést opravu pouzder přestružením a vložkováním.
  Dále uváděný postup platí v případě, že budou opravována obě pouzdra zároveň. V případě, že se oprava týká jen jednoho z nich, vynechají se úkony na druhé straně vozu:
- vůz se vyzvedne a dobře zajistí,
- demontují se přední kola,
- demontuje se přední nárazník a přední čelo,
- uvolní se a zvedne zásobník chladící kapaliny,
- demontuje se karburátor,
- odstraní se závlačky z korunových matic čepů, matice se vyšroubují a čepy vyrazí,
- rozvěšená horní ramena zůstanou viset na tlumičích (pokud nebudou ramena vyměňována celá nebo jejich gumové bloky),
- před vůz se přistaví přípravek s uchycenou pomaluběžnou elektrickou vrtačkou,
- vůz se vhodným způsobem ustaví do vodováhy a v takové výši, aby střed pouzdra pro čep byl v ose vrtačky. Malé odchylky lze vyrovnat posunutím vrtačky v oválných otvorech přípravku (viz. obr). Tuto podmínku je třeba bezpodmínečně dodržet, jinak by mohla být opravdu porušena geometrie vozu a pneumatiky by se nadměrně sjížděly,
- stavěcí výstružník se nastaví na základní rozměr, pomocí červíku se upevní do držáku a nasadí do otvoru pouzdra. Tyč se upne do sklíčidla vrtačky,
- vystružování se provádí postupně tak, že podélný pohyb výstružníku je prováděn pákou na stojanu vrtačky a tak dlouho, až je otvor v pouzdru opět kruhový. Pro mazání výstružníku lze použít olej řezný nebo řepkový.
- rozdíl proti původnímu rozměru pouzdra se vymezí vložkou z bronzi, která se zasune (lehce zaklepne) do pouzdra rámu.
- ke zpětné montáži ramen se použije nový originální čep, který je nutné podle předpisu výrobce zasouvat zezadu dopředu, tedy ve směru jízdy,
- je-li nutné při prováděné opravě vyměňovat v ramenech pryžové bloky, doporučujeme ramena sejmout obvyklým způsobem úplně a pryžové bloky vyměnit pod lisem

podstavec pro upevnění vrtačky

Zpracováno podle materiálů ze školení techniků v Brně, září 1987
[ Na hlavní Wartburg-stránku ]