Karburátor Motor Chladič Převodovka Podvozek Brzdy Benzínové čerpadlo Mazání Ekonoměr Zapalování Regulátor napětí Schemata el. zapojení 
  Technika   Hlavní stránka  

MOTOR

Těsnění pod hlavou válců
(Převzato ze zpravodaje pro členy pražského Wartburg klubu č. 6/304/1988)

  Náběh na výrobu motorů VW se již v předstihu projevil u současné výroby a to v oblasti metodiky dotahování hlavy válců. Podle ní má dotahování následující etapy:
1) po nasazení hlavy válců na blok motoru se každá matice dotahuje předepsaným momentem 30 +4 Nm;
2) nyní se znovu dotáhne momentem 50 +4 Nm. Přitom asi nemusím zdůrazňovat, že se dotahuje křížem, nejdříve vnitřní čtyři matice a pak zbývající čtyři matice vnější. To vše se dělá na studeném motoru.
3) motor se ohřeje na provozní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolí. Potom se znova dotáhnou jednotlivé matice o 30 +5 stupňů. Ne již momentem, ale o stanovenou úhlovou míru;
4) Po ujetí asi 1000 km se na studeném motoru znovu dotáhnou matice o 10 +5 stupňů.

  Tím je celý proces dotahování skončen a podle prvních zkušeností z provozu zcela přestaly i potíže s těsněním pod hlavou. V této souvislosti je nutné připomenout, že nové těsnění by se mělo na nějakou dobu před použitím namočit do oleje a také prohlédnout, zda již není z výroby poškozeno! Při vlastní montáži bychom neměli též zapomenout dát těsnění širší stranou "ofasování" jednotlivých válců nahoru, tj. pod hlavu válců.
Utahovací momenty na motoru
Dotahování hlavy válců viz. též text výše

    Závaží na klikovém hřídeli

  Jak staré provedení s plným závažím tak i staronové se závažími ve tvaru ledvin, jsou barevně značeny. Jsou voleny barvy žlutá, modrá a zelená. Je stanoveno, že je možno jednotlivé barvy kombinovat (ve výrobě či opravnách klikovek), i když z hlediska tolerancí je nejlepší, když jsou všechna závaží označena stejnou barvou. Pokud by toto nebylo možné dodržet, pak je přípustné, aby byla použita sousední barva. Např. závaží u krajních pístů modrá a u prostředního žlutá, případně zelená. Kombinace tzv. "přes barvu" není dovolena.

    Ojnice

  Obdobně je tomu i se značením ojnic, kde nejsou barvy, ale čísla, a to od 79 do 82. Zde se připouští, že na klikovém hřídeli mohou být použity ojnice, lišící se maximálně o dvě čísla. Uvedeme-li si příklad, tak na klice mohou být použity ojnice označené 79, 80 a 81 nebo 80, 81 a 82.

   V diskuzi se též narazilo na značení a osazování jehlových ložisek v pístním čepu. Zejména ke značení bylo dosti dotazů, protože výrobce značí jednotlivá ložiska pouze na balení, které je po pěti kusech. Jestliže je tedy v prodejně či servisu vybalí a náhodně smíchají, nikdo již neurčí, o které ložiska se vlastně jedná. Pro klid duše tedy nezbývá, než koupit celé originál balení, to nám ale zase dvě ložiska zbudou. Pokud takový "šlendrián" panuje, ztrácí zcela smysl vypracovaná tabulka, ve které jsou uvedeny jednotlivé možnosti montáže a uplatní se metoda vyzkoušená dlouholetou praxí servisních techniků. Podle nich se vyberou taková jehlová ložiska, která volně zapadnou do ojničního oka a nasunutý pístní čep se musí volně otáčet, nesmí drhnout a přitom se nesmí lidově řečeno "vaklat". Takto zkusmo vybraná jehlová ložiska by měla plnit svoji funkci v plném rozsahu. I přes tuto možnost by se měla jehlová ložiska vybírat podle předpisu výrobce. Výše uvedená možnost je spíše jen nouzovým řešením.

Výběr jehlových ložisek
Druh
Značení
jaké
kde
Pístní čepčerné nebo bílé značenína otevřené vnitřní ploše
Ojnicebarevná čísla od -10 do +9
(kladné tolerance nemají znaménko
pod horním okem ojnice
Jehlové ložiskovytištěná čísla od -9 do -1na balení


Závislost oka ojnice, jehlového ložiska a pístního čepu
Pístní čep "bílý" (0 až -3) úchylky v µm

značení ojnice -8/-7 -6/-5 -4/-3 -2/-1 ±0/+1 +2/+3 +4/+5 +6/+7 +8/+9

značení jehlového ložiska -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1Pístní čep "černý" (-3 až -6)

značení ojnice -10/-9 -8/-7 -6/-5 -4/-3 -2/-1 ±0/+1 +2/+3 +4/+5 +6/+7

značení jehlového ložiska -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Průměr pístního čepu
20-0,006 mm
Průměr oka ojnice
24+0,006 -0,010 mm
[ Na hlavní Wartburg-stránku ]