"...vyrobíme auto pro masy lidí. Bude dost velké pro rodinu a tak levné, že si ho bude moci dovolit každý a prožít krásné volné chvíle se svými přáteli."

Zní to jako část projevu některého bývalého státníka z Německé demokratické republiky, ve skutečnosti jde o trochu pozměněný výrok Henryho Forda z počátku 20. století. Určitě se hodí i pro Wartburg 353.

Jak se vyvíjela historie jedné z nejstarších automobilek na světě si můžete přečíst právě zde
a také na stránkách Wartburg 311,1000, věnovaným historii automobilky v letech 1896 až 1964.VEB Automobilwerk Eisenach
Rennbahn 8
Postfach 213-219
59 00 Eisenach
DDR


Období 1966 - 1991
1.7.1966 - 1988
  1.7.1966 se rozběhla sériová výroba Wartburgu 353. Design typu 353 byl výsledkem spolupráce s automobilkou Renault. S nimi se také jednalo o čtyřtaktním motoru. Ale pro NDR hodně vysoké ceny spolupráci nedovolily. Frank byla volně směnitelná měna, východoněmecká marka nikoliv. Devizy byly příliš cenné na to, aby se vyměňovaly za motor do osobního vozu. "Třistapadesáttrojka" v době svého vzniku v podstatě odpovídala mezinárodním normám. Dokonce se věřilo, že se stane příkladem pro ostatní! Například tím, že díly karosérie mohly být vyměněny zručnějším kutilem s pomocí několika obyčejných nástrojů. Nicméně už kolem roku 1966 se v západní Evropě začali od dvoudobých motorů odvracet. Přes tuto slabinu se tam až do 80.let vyvážela velká část produkce (mj. i do Belgie a Řecka).
  Bylo ale jasné, že Wartburg 353 už nebude v zahraničí prodejný dlouho. Přesto byl dvoudobý tříválec, předělaný na čtyřtakt, rychle zavržen. Změněná hlava a přidaný olejový okruh byly nejpodstatnější změny na starém motoru. Přes všechny těžkosti měl tento motor reálnou šanci na přežití. Majetkem eisenašského muzea je i Wartburg 353W právě s tímto motorem. Vůz byl až do převratu v roce 1989 používán k plné spokojenosti. Řešení ale měla přinést licenční smlouva s VW. Koncem roku 1984 byla podepsána dohoda s VW, která umožnila výrobu dvou VW-alfa motorů.
Počty vyrobených vozů:
1.7.1966 - 1975 (W 353)
356.330 ks

1975 - 1988 (W 353W)
868.860 ks1988 - 10.4.1991
  V říjnu 1988 byla zahájena výroba Wartburgu 1.3, tedy posledního vozu této značky. V letech 1984 - 1988 byl vyvíjen motor, zajišťována jeho výroba a zároveň se pracovalo na nové tváři Wartburgu. Právě ta byla nakonec největším zklamáním, až příliš se podobala typu 353. Na voze se toho muselo změnit až příliš mnoho. Zajištění výroby nového typu stálo téměř 10 miliard marek! Cena za nový vůz pak byla odpovídající - budoucí majitel musel zaplatit více než 30 000 marek! Myšlenky na export byly rychle rozptýleny. Ani bývalí partneři nebyli ochotni za danou cenu vůz nakupovat. Export na západní trhy stagnoval již od 60.let. W 1.3 neměl nyní prakticky žádnou šanci proti VW Golf nebo Opelu Kadett.
  Všechny tyto problémy ale nebyly ty nejpodstatnější. Tím se stal politický převrat v bývalé NDR. Země se stala neklidnou a lidem nastaly jiné starosti, než nový Wartburg. Stejně je on a nový Trabant 1.1 zklamali. Převrat vrhl všechny do zcela jiného světa. Dřívější měřítka hodnot najednou neplatily. Lady a Wartburgy už nebyly vozy snů. Najednou tu byly k dostání vozy o tolik pohodlnější, větší a pěknější. Po autech, které byly na západě odepsány, byli občané bývalé NDR lační. Automobilka v Eisenachu už se svým Wartburgem nemohla držet krok. "Jednatrojka" byla ke konci nabízena ještě za 10 000 DM. Teprve o několik let později poznali lidé opět hodnotu "jejich" marek a věcí. Pro většinu výrobků a výrobců však přišla tato renesance poněkud pozdě. Také západní dodavatelé, jako třeba Irmscher, nemohly vývoj zastavit.
Wartburg v úpravě firmy Irmscher
  Wartburg 1.3 byl z pohledu západu zastaralý. A žádný ze západních výrobců nestál o nového konkurenta. Na spolupráci s rovnoprávným partnerem bylo v NDR, a potom i v nových spolkových zemích, příliš neklidno. Wartburg a jeho továrna nebyli konkurenceschopní. Ve městě Eisenach žilo v té době 10 000 lidí, kteří na Wartburgu každý den pracovali, v socialistickém podniku byli nepostradatelní, v tržním hospodářství ale podnik neúnosně zatěžovali. AWE si až do převratu vyškolila 600 učňů. Závod měl ale velmi omezené možnosti výstavby. Jeho dílny byly rozesety po celém městě a okolí a z toho pramenily neustálé zásobovací a následné technické problémy. Už z těchto uvedených, jen nejdůležitějších, existujících potíží, je vidět, jaké zde byly nepřekonatelné překážky. Jen vlastními silami by AWE nikdy nemohla úspěšně provést převod na tržní hospodářství. Žádný z rychlokvašených manažerů nevěděl, jak takový mechanismus opravdu funguje! Pomoc mohla přijít, pokud vůbec, jenom přes spolupráci se silným partnerem ze západu. BMW s díky odmítla. I takovému podniku se překážky zdály příliš veliké vzhledem k očekávanému výsledku. O něco více optimismu dovolovaly rozhovory s VW. Ovšem kostky byly vrženy, když VW uzavřel společný podnik s IFA Personenkraftwagen a sídlo udělali v Sasku (Moselu). Objekty v Eisenachu byly tím pádem najednou z ruky. Třetím zájemcem byl Opel. Čtvrtým pak Mitsubishi. VW sice projevil vůli zajímat se nadále o Eisenach, konkrétními činy, jako v Moselu, ji ale nepodpořil. AWE chtělo tuto situaci rozetnout a v roce 1990 udělalo odvážný krok: 9.2.1990 vystoupila automobilka ze svazku s podnikem IFA! Přetahovaná mezi VW a Opelem mezitím pokračovala. AWE tak seděla na několika židlích. Polovičatá nabídka VW byla nakonec vedením AWE zamítnuta a spolupráce byla navázána s Opelem.
  26.3.1990 byl založen Opel-AWE-Personenwagen GmbH. Zabývat se v něm měli montáží Opelů Vectra. Současně se v eisenašské továrně začalo bojovat o přežití. Počet zaměstnanců byl prudce snížen, materiálové náklady byly redukovány. Počet vyráběných vozidel musel jít dolů. Dne 16.6.1990 byla založena Automobilwerk Eisenach GmbH. Času bylo málo. Export do zemí bývalého socialistického bloku se zhroutil, ve vlastní zemi byl Wartburg neprodejný. Správce se rozhodl pro rychlé řešení, kterým bylo okamžité zastavení výroby během 10 dnů. Reakce zaměstnanců byla dramatická. Zablokovali nedalekou dálnici A4. Ale ani protest Opelu u vnuceného správce nemohl konec odvrátit. Konec se ale přece jen protáhl, a to až do dubna, ale 10.4.1991 sjel z montážního pásu opravdu poslední Wartburg 1.3. V květnu 1991 bylo propuštěno vedení a továrna "uzavřena". Více jak 90 let se v Eisenachu vyráběly automobily. Asi navždy budou vnímány pozitivně a schopnosti inženýrů a kvalita produkce dojde svému uznání. Automobilce v Eisenachu nebyla dána šance. Ať už se tam dnes vyrábí Opely nebo BMW, s automobilkou Eisenach už to nemá nic společného. Třetí nejstarší automobilka, po Daimlerovi a Benzovi, zavřela navždy své brány.
Počty vyrobených vozů:
1988 - 10.4.1991 (W 1.3)
152.773 ks
Převzato ze stránek www.wartburgclubbb.de.
Kráceno.


80 LET AUTOMOBILŮ
Z PODHRADÍ
(1896 - 1976)

muzeum vozů Wartburg v Eisenachu

Osmdesát let v lidském životě je požehnaný věk - ten, kdo jej ve zdraví dosáhne, má právo na odpočinek a vzpomínky. Je to věk nadprůměrný, nikoli však tak výjimečný, jako v historii automobilky. Vždyť sám automobil v dnešní podobě je jen o málo starší. Mezi těch několik automobilek, které vznikly v minulém století a dodnes nezmizely z katalogu světových výrobců, patří i závod v Eisenachu blízko západních hranic NDR, jehož brány dnes opouštějí i u nás dobře známé osobní automobily, nesoucí jméno hradu, vypínajícího se na zeleným kopcem nad městem - Wartburg. Třetího prosince minulého roku uplynulo již osmdesát let od okamžiku, kdy se k tehdy nemnoha výrobcům automobilů připojilo nové jméno. Toho dne roku 1896 založilo bankovní konsorcium, vedené ředitelem ing. Heinrichem Erhardtem, akciovou společnost "Fahrzeugfabrik Eisenach AG", která se základním kapitálem 1,25 miliónu zlatých marek zahájila výnosnou výrobu vojenských povozů, děl, polních kuchyní a jízdních kol. Automobily však na sebe nenechaly dlouho čekat ...


První epocha: od Wartburgu k Dixi

Již dva roky po svém vzniku začal nový závod, jako třetí v tehdejším Německu (po Daimlerovi v Canstattu a Benzovi v Mannheimu) vyrábět automobily. Po předběžných obchodních úvahách bylo rozhodnuto dát pro začátek přednost licenční výrobě před časově náročným a nákladným úkolem vlastní konstrukce. Poněvadž v té době byl v sousední Francii vývoj automobilu o něco dále, vydali se tam Erhardt a jeho syn hledat vhodný vzor. Našli jej v lehkém jednoduchém vozíku, který vyráběla Societé Decauville Aimé - tvarem karosérie se nelišil od malého kočáru taženého koněm, byl však již skutečným "samohybem". Ihned po uzavření licenční smlouvy s francouzskou firmou zahájili v Eisenachu výrobu tohoto pradědečka dnešních automobilů. Jméno dostal po blízkém hradu: Wartburg-Motorwagen.
Ještě v roce 1898 byly vyrobeny dva modely. První, odvozený přímo od vozíku Decauville, měl vzduchem chlazený dvouválcový motor (sestavený ze dvou jednoválců) objemu 479 cm³ o výkonu 2,6 kW (3,5 k), umístěný spolu s dvoustupňovou převodovkou před zadní poháněnou nápravou. Druhý model měl shodnou karosérii i podvozek, motor, rovněž dvouválcový, byl však vodou chlazený (chladič byl umístěn v přídi) a z objemu 764 cm³ měl výkon 3,7 kW (5 k)/1000 ot/min, převodovka byla třístupňová. Tento vozík s otevřenou dvou resp. třímístnou karosérií, vnějších rozměrů jen 2300 x 1200 x 1300 mm, dosahoval na tehdejší dobu pozoruhodné rychlosti 40 km/h. O rok později vznikla i závodní verze tohoto vozu - s dvěma dvouválcovými motory celkového výkonu 5,9 kW (8 k), umístěnými mezi nápravami, dosahoval tento "monopost" rychlosti 60 km/h.
Pradědeček dnešních Wartburgů, Wartburg-Motorwagen, jehož výroba začala v roce 1899, si získal velkou oblibu nejen svými výkony, ale i kvalitou a spolehlivostí. Vynikající pověst dobyl i úspěchy na sportovním poli, zejména v tehdy oblíbených dálkových jízdách. Jen v roce 1899 získal 22 zlatých medailí a prvních míst. Jeho věhlas dokonce pronikl až za moře - byl totiž pod názvem Cosmobile exportován i do Spojených států a dodnes připomíná jeden z těchto vozů ve Fordově muzeu jedinečný úspěch prvorozence automobilky z Eisenachu.

Tehdejší výroba měla kusový charakter s převahou ruční práce. Vozy se samozřejmě nevyráběly na sklad, ale podle jednotlivých objednávek. Jeden vůz se od druhého lišil v detailech provedení i výbavy podle zvláštních přání zákazníků. Brzy po zahájení výroby, když bylo zřejmé, že první, licenčně vyráběný typ, přinese žádoucí úspěch, začali v Eisenachu s vlastním vývojem. Jeho prvními výsledky byly změny základního typu. Z nejvýznamějších jmenujme alespoň přední nápravu nové konstrukce, odpruženou místo příčného podélnými listovými péry, různé opravy karosérií apod. V roce 1902 se objevily i typy se čtyřválcovými motory. Do tohoto období spadají i první kroky ke změněné koncepci, jíž ztrácel automobil podobu kočáru. První prototyp sice ještě nezapřel podobu s původním Wartburgem, ale měl už řadu zcela nových prvků a odlišných konstrukčních řešení.

Wartburg-MotorwagenDixi
To byl začátek - pozdějšímu automobilu ještě nepodobný kočárek, poháněný malým motorem, Wartburg-Motorwagen z r. 1898Jeden z představitelů členité typové řady Dixi, jejíž výroba začala v r. 1904 a trvala dvě desetiletí

V roce 1902 odešel Erhardt z Fahrzeugfabrik Eisenach AG, závod dostal nové vedení a začal s vývojem a výrobou nových typů. Šéfkonstruktérem byl Willi Seck, jehož jméno si připomínáme také proto, že jeho první písmeno bylo typovým označením nové řady vozů "Dixi", jež začala typem S1. První vůz zcela vlastní konstrukce se objevil v r. 1904 na frankfurtské výstavě automobilů a jméno "Dixi" se stalo pro další dvě desetiletí značkou automobilů z Eisenachu. Nová generace vozů z Eisenachu se vyznačovala podstatně většími rozměry i výkony. Je proto trochu paradoxní, že až jméno Dixi spojují milovníci starých vozů především s představou pozdějšího populárního malého vozu z dvacátých let, byly první vozy této značky, vlastně všechny jemu předcházející, velké. V r. 1927 byla zahájena výroba posledního typu vozu se značkou Dixi. Jako na začátku, tak i tentokrát byla pro úsporu času dána přednost licenční výrobě. Po přípravách začaly 1. ledna 1928 z automobilky vyjíždět licenční Austiny Seven, nesoucí označení Dixi DA 1 (DA = Deutsche Austin - pozn. autora) a v témže roce opustilo závod 9300 těchto populárních malých vozů. Byly vybaveny čtyřválcovým vodou chlazeným motorem objemu 743 cm³ o výkonu 11 kW (15 k) a dosahovaly rychlosti 75 km/h. Základem obchodního úspěchu tohoto vozu bylo, že přes malé rozměry byl skutečným automobilem, poskytujícím dostatek pohodlí, přiměřeně dynamickým a provozně hospodárným, robustním a spolehlivým - byl to tehdy vskutku šlágr. Tento poslední typ proslulé značky Dixi, dodnes nejznámější, ukončil také první epochu historie této automobilky.

Dixi DA 1
Jedním z mezníků v historii závodu byl i malý vozík Dixi DA 1, vyráběný podle licence Austin koncem dvacátých let jako poslední typ první epochy závodu, ukončeného jeho převzetím automobilkou BMW


Druhá epocha: BMW

Důsledkům hospodářské krize konce dvacátých let se nevyhnula ani automobilka v Eisenachu. Dne 14. listopadu 1928 ji zakoupily od Gothaer Waggonfabrik AG, patřící koncernu Schapiro, Bayerische Motorenwerke AG v Mnichově a od r. 1929 se vyráběly v Eisenachu automobily pod značkou BMW. Se závodem byla převzata i stávající výroba vozu Dixi DA 1, jenž se po přejmenování na typ 3/15 stal prvním automobilem BMW, jehož výroba pokračovala až do roku 1932. Počtem celkem vyrobených vozů - 25 000 - to byl rekordní typ automobilky obou epoch její historie. Počátkem 30. let začal vývoj větších vozů. V roce 1932 to byl typ AM 4 se čtyřválcovým motorem objemu 800 cm³ o výkonu 15 kW (20 k) s páteřovým rámem a nezávisle zavěšenými koly odpruženými příčnými listovými péry. O rok později byl položen základ výroby typů se šestiválcovými motory. Prvním byl typ 303 s motorem o objemu 1173 cm³ o výkonu 22 kW (30 k), po něm následoval typ 315 - 1490 cm³, 25 kW (34 k), z něhož byl později odvozen jeden z nejhezčích vozů té doby, dvoumístný roadster 315/1 Touring Sport. Byl mj. pozoruhodný i konstrukcí motoru, jenž měl polokulovité spalovací prostory, výkon 29 kW (40 k), - vůz s ním dosahoval největší rychlosti 125 km/h. Výjimkou v "šestiválcovém" programu byl malý typ 309 se čtyřválcem 845 cm³, od roku 1935 však následovaly vesměs šestiválce. Prvním byl typ 319 objemu 1911 cm³, výkonu 33 kW (45 k)/3750 ot/min. Nejvýznamějším typem poloviny třicátých let byl BMW 326, jehož nová maska chladiče byla ve stylizované podobě zachována dodnes. 16 000 vyrobenými kusy to byl nejrozšířenější typ této značky v předválečném období.

BMW 328motor monopostu AWE
Konstrukčním vrcholem předválečného období byl jeden z nejúspěšnějších vozů té doby - BMW 328 s dvoulitrovým šestiválcovým motorem, jehož krásné linie obdivujeme ještě dnes, po čtyřiceti letechMotor sportovně-závodního vozu AWE, jednoho z nejrychlejších půldruhalitrů té doby. Řadový šestiválec 2xOHC měl z objemu 1498 cm³ výkon 99 kW (135 k)/7000 ot/min a vůz těžký jen 550 kg s ním dosahoval rychlosti 235 km/h
Posledním předválečným typem byl velký BMW 335 s motorem objemu 3485 cm³ o výkonu 66 kW (90 k)/3500 ot/min, dosahující rychlosti 145 km/h. V této druhé epoše historie automobilky v Eisenachu opustilo závod pod značkou BMW 75 000 vozů. Tečku za ní udělala druhá světová válka, kdy výroba zbraní vytlačila automobily. Pak přišly nálety a závod byl z větší části zničen. Po skončení války odvezla ještě použitelné zařízení americká armáda.Třetí epocha: z trosek opět k Wartburgu
poválečný vývoj
Poválečné období reprezentují v muzeu nejen sériově vyráběné vozy od BMW 321 přes první vůz s dvoudobým motorem IFA F-9 po Wartburg 311, ale i závodní vůz z let 1953 až 1956, připomínající trvalý zájem automobilky o automobilový sport

Kritickým obdobím v historii automobilky byl rok 1945, neboť ani po částečné rekonstrukci závodu nebylo jisto, zda bude obnovena výroba automobilů. Naděje svitla, když delegace závodu, pozvaná do Berlína-Karlshorstu na velitelství sovětské vojenské správy v Německu, dostala úkol, jehož splnění bylo podmínkou dalších rozhodnutí: do 10. září vyrobit jako vzorky 5 automobilů. Osazenstvo závodu se ujalo úkolu s velkým nadšením a za šest dní usilovné práce bylo pět vozů hotovo. Nedočkavě očekávaná zpráva na sebe nedala dlouho čekat. Rozkazem sovětské vojenské správy v Německu č.93 z 13. října byla v Eisenachu znovu zahájena výroba automobilů. Zařazením závodu Eisenacher Motorenwerke do státní akciové společnosti Avtovelo se mu dostalo nezbytné pomoci pro obnovení výroby. Byly to nejen dodávky materiálu a výrobního zařízení, ale i pomoc při odklizování trosek, budování výrobních hal, sociálního zařízení aj. Výroba byla zahájena v r. 1947 typem 321 (2035 kusů) a motocyklem R 35 (2500 kusů). V roce 1949 začala výroba typu 340-2, jenž se v řadě karosářských modifikací vyráběl až do r.1953.
Rozhodujícím okamžikem v životě znovuzrozeného závodu byl 5. červen 1952, kdy Sovětský svaz předal automobilku v Eisenachu Německé demokratické republice. Vzniká národní podnik Automobilwerk Eisenach. Dva roky po tomto významném mezníku v historii celého automobilového průmyslu NDR opustil výrobní linku automobilky první vůz s dvoudobým motorem - IFA F 9, jehož prototyp byl připraven již před válkou. Stal se základem nové generace vozů, které od roku 1956 dostaly opět jméno hradu - Wartburg. První typ 311 měl premiéru na jarním lipském veletrhu, kde byl velmi příznivě přijat, neboť byl tehdy žádaným kompromisem: poměrně úsporný a spolehlivý tříválec nižší třídy - měl objem 900 cm³ a výkon 27 kW (37 k) - poháněl vůz, jehož prostorná karosérie nabízela pohodlí vozu střední třídy.
Tento typ, postupně modernizovaný, se vyráběl 10 let. Teprve v roce 1966 jej nahradil nový vůz stejné koncepce, typ 353 s novou moderní karosérií, jehož vysokou užitnou hodnotu ocenily i u nás desetitisíce jeho majitelů. Potvrdil to ostatně i zájem o něj v době, kdy byla takřka zcela uspokojena poptávka po automobilech a dlouhá čekání na ně patřila již minulosti.
Tento vůz, v posledním modernizovaném provedení označovaný jako Wartburg 353 W, je současností jubilující automobilky a bude jejím výrobním programem ještě v několika příštích letech. Teprve počátkem osmdesátých let jej nahradí zcela nový typ, pravděpodobně se čtyřdobým motorem. Není tajemstvím, že se při jeho výrobě počítá se spoluprací československého automobilového průmyslu, jež bude ostatně jen dalším příkladem neustále se rozrůstající spolupráce socialistických zemí. Věřme, že s ní budou obě strany spokojeny jako s dodávkami kotoučových brzd z n.p. Autobrzdy Jablonec pro současné vozy Wartburg.
montážní halaWartburg před dokončením
To je již současnost. Jednička v trojúhelníku nad montážní linkou podvozků vozu Wartburg 353 W hlásá, že toto pracoviště opouštějí jen výrobky prvního stupně jakostiJedna z posledních fází výroby - konečná montáž vozů
Při příležitosti významného jubilea automobilky VEB Automobilwerk Eisenach je na místě alespoň zmínka o samotném závodě a podmínkách výroby. Jeho návštěva y neuškodila těm, kdo se domnívají, že moderní a kvalitní výrobky mohou opouštět jen zcela novou továrnu postavenou na "zelené louce". AWE - to není žádný moderní komplex. Továrna téměř uprostřed města je z jedné strany ohraničena řekou, z druhé železniční tratí, a tak možnosti obvyklého bezprostředního rozšíření se rovnají nule. Ostatně vedoucí pracovníci závodu nepamatují, kdy se jim naposledy podařilo získat nějakou plochu pro rozšíření závodu. Jedinou možností je rozšíření ve vertikálním směru, a tak se zde setkáváme např. s velmi neobvyklým řešením několikapodlažní karosárny, v níž putují jednotlivé díly z přízemní lisovny ke konečné montáži v nejvyšším patře. Ani jinde v závodě nevidíme nic z atraktivních "zázraků" moderní hromadné výroby automobilů, s nimiž se setkáváme ve velkých automobilkách. A přeci každý z 55 000 ročně vyrobených Wartburgů je důkazem, že jsou zřejmě i jiné záruky kvality. O ní ostatně svědčí i to, že přes současný handicap, jímž je v některých zemích dvoudobý motor Wartburgu, se přes 70 % vozů vyváží. Na všech pracovištích je zřejmý zájem každého z 8500 zaměstnanců závodu na úrovni odvedené práce. typ z roku 1976Každý se o ni přičiňuje tak, jak může. Dělníci soutěžením, technici i soustavnou racionalizací výroby a využíváním nejnovějších výrobních postupů i zvyšováním náročnosti kontroly, vývojoví pracovníci pak neustálým zaváděním menších i větších změn, jimiž zvyšují úroveň vyráběného typu, nezbytnou k tomu, aby mohl úspěšně obstát ve stále těžší konkurenci. Ostatně jistým překvapením pro mně byl i rozhovor s několika vedoucími pracovníky závodu, kteří se velmi živě zajímali o stav na československém trhu automobilů, na němž po dlouhé době bezstarostného odbytu přestaly být koncem minulého roku vozy Wartburg "nedostatkovým zbožím". Jejich úvahy, co dělat pro další oživení zájmu o vozy z Eisenachu, to byl jen jeden z důkazů, že této malé automobilce vládne zdravý duch. A to je snad nejhezčí zážitek z návštěvy jubilujícího závodu a současně i příslib jeho úspěšné budoucnosti.


Ing. O. Gregora
(SM 5/77)


AWE Automobil museum Eisenach v roce 2002

V roce 2002 jsem se zúčastnil srazu českých veteránů v holandském Arnhemu a protože cesta vedla téměř okolo Eisenachu, nemohl jsem jako pravověrný wartburgář vynechat návštěvu tohoto města a především místního musea - které kupodivu stále existuje.
Najít v Eisenachu továrnu, kde se kdysi naši miláčkové vyráběli, kupodivu nebylo tak úplně jednoduché, protože továrna sama je velice malá - žádná průmyslová zóna, jako jsme zvyklí např. z Mladé Boleslavi. Pouze malá fabrička, která by klidně mohla být třeba textilkou, nebýt velkého nápisu AWE nad hlavní vrátnicí. Při příjezdu k továrně na Vás silně dýchne duch totalitní doby. Továrna je ve stejném stavu, jako když z ní kdysi vyjížděly luxusní dvoutaktní tříválce ke svým šťastným majitelům. Osleplá okna, prázdné parkoviště a příjezdová cesta do Vaší duše vnesou trochu smutku a nostalgie ...
Nebýt velkého nápisu AWE nad hlavní vrátnicí,
továrnu ani nepoznáte
Osleplá okna, prázdné parkoviště ...
V budově spořitelny, umístěné hned vedle bývalého závodu, sídlí museum, kde je přece jenom veseleji. Čekal jsem rozsáhlou expozici s prototypy a modifikacemi, které se běžně nevidí. Nic takového se však nekonalo. Veškeré exempláře jsou soustředěny do jedné místnosti o rozměrech cca 20x8 metrů. Expozice začíná prvním Wartburgem kočárového typu a pokračuje vozy BMW, které se dříve v Eisenachu vyráběly. Poválečné expozici vévodí nádherný vůz IFA F9, Wartburg 311 standard a vše končí důvěrně známým "hranatým" Wartburgem 353. Exponáty je tak možné spočítat prakticky na prstech obou rukou. Žádný Wartburg 313 Sport, žádný 311 Bellevue, atd. Dokonce zde není ani čtyřtaktní 1.3 (i když těch, zaplaťpánbůh, jezdí doposud dost mimo museum, kupodivu především u nás). Je to škoda, protože některé typy z produkce AWE (např. 311 Camping) byly nesmírně zajímavé a navíc se vyráběly prakticky v kusových sériích, takže by byly jistě důstojným doplňkem místní expozice. Možná je to způsobeno tím, že automobilka jako taková už neexistuje a tak je možná museum rádo, že vůbec přežívá.
Paní v pokladně byla velice příjemná, usměvavá a neměla nejmenší námitky proti fotografování (což bývá v některých podobných muzeích poměrně problém). U pokladny je možné zakoupit různé pohlednice s náměty Wartburgů, starý nástěnný kalendář z roku 2001 (s krásnými velkými fotografiemi nerealizovaných prototypů) v ceně 2 Euro, nebo kovové modely Wartburgů. Nad W 311 Cabrio z produkce Burago za 30 Euro jsem dlouho váhal a tak jsem si nakonec alespoň, jako malou náplast, koupil čínský model 1:43 - Wartburg 353 za přijatelné 3 Euro - navíc v kanárkově žluté, takové té "echt Wartburg". Vstupné je také velmi snesitelné a za naši tříčlennou výpravu jsme zaplatili celkem 10 Euro.
Co dodat závěrem? I když se expozice s musei jiných automobilek (nedaleké Zwickau, nebo naše Škoda v Mladé Boleslavi) nedá co do rozsahu absolutně srovnat, návštěva určitě stojí za to. Budete-li mít někdy cestu kolem, neváhejte a určitě se v něm zastavte. Kdo ví, jak dlouho tamní expozice vydrží ...

Wartburg 311 standardWartburg 311 standard

Dixi DA 1, licence AustinInteriér EMW 340-2

IFA F 9, v pozadí EMW 340-2

A ještě několik praktických informací, platných v roce 2002: Vstupné je pouze 2 Euro za osobu, zlevněné 1 Euro (asi děti a důchodci). Celá rodina má lístek jen za 1 Euro/osoba.
Otevírací doba: úterý až neděle 10:00-17:00
V pondělí zavřeno !!!
Text a foto: Tomáš Ďásek

Automobilbaumuseum Eisenach od roku 2005

V červnu 2005 bylo nově otevřeno městské muzeum "automobile welt eisenach" (awe). Nachází se na pozemku bývalého výrobního závodu, v historicky chráněné budově O2 na adrese Friedrich-Naumann-Straße 10. Tato budova byla za dob fungování AWE využívána jako administrativní.
Nové muzeum je otevřeno od úterý do neděle v době od 11 do 17 hodin.

Nejnovějšími exponáty jsou BMW 335 (r.v. 1935), BMW AM 4 (r.v. 1933), Wartburg 311 Cabrio (r.v. 1957) a Wartburg 311 Rallye.
Wartburg 311 Cabrio bude v muzeu vystaven po dobu sedmi let, tedy do roku 2012. Umožnila to jeho majitelka, která má na vůz ještě i originální doklad o koupi a sedm je prý její šťastné číslo. Wartburg 311 Rallye bude vystavován do března 2006, poté se bude zúčastňovat setkání historických vozů. Jde údajně o poslední existující vůz tohoto typu.
Volně podle www.eisenachonline.de
Zbyněk Slíva


[ Testy ]  |  [ Technika ]  |  [ Rallye ]  |   [ Foto & Video ]  |  [ Na cestách ]  |  [ Technika jízdy ]  |  [ Pohlednice]

[ Srovnání W 353 a Š 120]  |  [ Zajímavosti ]  |  [ Mapa serveru ]

[ Vyhledej ]  |  [ Odkazy ]   |   [ Na hlavní Wartburg-stránku ]