Doby pro stvoření nových modelů osobních
vozů jsou velice dlouhé. Příčinou toho jsou
poměrně malé počty vyráběných vozů.
A tak trvalo 10 let, než došlo k obměně
základní verze Wartburgu.

Wartburgem 353 ale znárodněná automobilka
velmi jasně dokázala, čeho je schopná a že
umí navrhnout a vyrobit vozy odpovídající době.
Wartburg-Tourist je přirozeným pokračováním
vývoje, který začal limuzínou. Atraktivní záď vo-
zu ho posouvá na špici mezi neustále rostoucím
počtem evropských kombi vozů jeho třídy.
Zadní partie, plně odpovídající Wartburgu 353,
nejen že dobře vypadá, ale je zároveň účelná a
zdařile provedená. Dvě zpětná zrcátka na dve-
řích a velké zadní okno poskytují vynikající vý-
hled vzad. Vzhůru se otevírající zadní dveře
odkrývají prakticky celý příčný rozměr karoserie.
Ložná plocha a užitný vnitřní prostor se zvětšily.
Jeho zadní dveře z polyesteru vyztuženém skel- 
nými vlákny se dají, stejně jako dveře, blatníky
a kapota motoru, bez problémů vyměnit. Hrana
ve výšce blinkrů spolu se zadním oknem rozdě-
lují plochu zadních dveří velice dobře.
Zadní okno touristu je skloněno o 28° dopředu
od vertikály a proto se neznečišťuje tak rychle,
jako zadní skla jiných kombíků. Nicméně po
cca 100 km jízdy po okresních cestách v dešti
jsme i přesto museli okno našeho testovaného
vozu očistit, což by u normálního vozu nebylo
únosné.
Díky tvarové shodě karoserie je tourist na do-
bré cestě k vynikajícímu výsledku hodnocení
využití vnitřního prostoru. Naše automobilka
by měla v tomto směru vývoje pokračovat, i
když se tím pouští do neprozkoumaných kon-
čin a bude muset čelit nějakým těm výhradám.
Vnitřní výbava je podobná jako u limuzíny.
Přední sedadla jsou stejně dobře tvarovaná.
Zadní sedadlo je jen skromně čalouněné a je-
ho zadní část po sklopení slouží pro prodlouže-
ní ložné plochy. Při sklopeném zadním opěradle 
je možno posouvat přední opěradla do polovi-
ny jejich původního rozsahu. V poloze pro seze-
ní je opěradlo drženo pouze jednoduchými gu-
movými členy, do nichž zapadají tvarové prvky.
Toto se bohužel neosvědčilo: náklad může,
např. při brzdění, opěradlo sklopit. Na ložné
ploše jsou gumové rohože, které by ale měly
být k podlaze lépe upevněny. Výrobce přislíbil
nápravu do započetí sériové výroby.
Náhradní kolo, nářadí a příslušenství jsou pod
zavazadlovým prostorem. Někdo upřednostnil právě
toto řešení. Asi nejméně by ale rezerva překážela
pod kapotou motoru, kde by se určitě díky malé-
mu dvoudobému motoru dostatečný prostor našel.
Asi těžko bude někdo tento vůz používat pro pře-
voz velkých a špinavých nákladů; vůz je určen
hlavně pro zabalené a uzavřené věci. Boční
plochy a vyčnívající podběhy kol jsou opatřeny pou-
ze lakem. Do zadní části vyčuhují také kousky po-
tahů zadního sedadla. Světle šedý materiál pol-
strování bude velice náchylný ke znečišťování.
Náš vůz ale pocházel z tzv. nulté série. Nedos-
tatky, jako třeba špatně slícované dveře, špat-
ně namontované zámky, chybějící světýlko v zava-
zadlovém prostoru a klepající přístrojová deska
budou určitě v budoucnu odstraněny.
Výkon topení jsme díky teplému říjnovému počasí
nemohli dostatečně posoudit. I pro zvětšený vnitř-
ní prostor by ale měl dostačovat. Možná by to ale
při rozměrech vozu, jako je Wartburg-Tourist, chtělo
udělat přívod vzduchu i do prostoru zadních
sedadel.

Kraftfahrzeug Technik 1/68