Nový Wartburg 353 W
TEST 
  
  
  
  
Nové přední sedačky jsou tužší a poněkud vyš- 
ší. Pro větší cestující proto bude při namonto- 
vané otvírací střeše nad hlavou málo místa. 
Opěradla,  jsou také mohutnější a v každém je 
zabudován držák na opěrky hlavy. Ty se dodáva- 
jí za příplatek. 
  
přední sedačky s opěrkami hlavy
  
Když jsme před šesti lety testovali Wartburga 
nesl označení "W" (=Weiterentwicklung - vylep-  
šený) a zrovna u něj do sériové výroby nabíhaly  
kotoučové brzdy a alternátor. Od té doby se sice 
na označení nic nezměnilo, ale na užitných a jízd- 
ních vlastnostech podle našeho názoru ano.  
Nezávisle na tom se také od té doby změnily mě-  
řítka, protože se na našich silnicích objevilo ně-  
kolik zahraničních vozů, kteří nejsou od špatných  
rodičů a jejichž koncepce je podstatně mladší, než  
ta Wartburgu, jehož kořeny spadají až k IFĚ F9.  
Také z tohoto hlediska je zajímavé se podívat,  
kde je dnes náš Wartburg. 
 
V prostornosti karoserie a vnitřním prostoru pro  
cestující nabízí Wartburg stále více místa, než stej-  
ně velcí konkurenti. O poznání silnější vozy s obsa-  
hem kolem 1,5 l se od Wartburgu liší jen maličkost-  
mi. Zavazadlový prostor má největší z celého spek-  
tra našeho trhu. Co lze v jiných vozech převézt  
jen s potížemi příp. se sklopenými sedačkami uvnitř,  
vejde se Wartburgovi do zavazadlového prostoru, 
  
takže třeba automatickou pračku převezete jen 
s 10 cm pootevřeným víkem kufru.  

Nové přední sedačky, jejichž povrch je tužší 
a sahá výš až k ramenům, zajišťuje horní části  
těla dostatečnou stranovou oporu a vynikají-  
cím způsobem podepírá páteř v bederní oblas-  
ti, takže třeba mě (1,65m) poskytuje podmínky  
k opravdu bezproblémové jízdě na dlouhé tratě.  
Na příjemném řízení se podílí také poloha  
pedálu akcelerátoru, který je proti brzdovému  
asi o 8 cm utopený, a tak je jízda ve Wartburgu  
proti třeba Ladě, kde jsou v jedné rovině, vyslo-  
veně osvěžující. Vyšší jezdci (1,84m) tento  
názor zcela nesdíleli. Chtěli by ještě dvě polo-  
hy pro sedadlo víc dozadu a víc místa na hlavu. 
  
V opěradlech všech vozů jsou nyní připravena 
lůžka pro zasunutí opěrek hlavy. Ty je možno  
dodat za příplatek. Při jejich značné výšce  
podepírají skutečně hlavu a ne krk, což by moh-  
lo přinést víc škody než užitku. 

Považujeme rovněž za dobré řešení to, že opěr- 
ky svým tvarem a uspořádáním nevybízejí,  
zejména řidiče, k tomu, aby zde pokládal   
za jízdy hlavu při únavě.  
  
Náš testovaný vůz byl vybaven samonavíjecími  
pásy Norma sovětské výroby, které lze také  
dodatečně na jiné vozy dokoupit v obchodech.   
Ve dvou detailech se totiž liší od pásů v jiných  
dovážených vozech: navíjecí síla, která zabez-  
pečuje neustálý kontakt pásu s tělem je velmi  
dobře nastavená a pásy vůbec netlačí. Některé jiné  
pásy jsou schopné při jakémkoliv pohybu  
člověkovi doslova vysléct košili. S těmito pá-  
sy se také nemusíte bát pohybovat jakkoliv  
rychle. Tyto se zablokují pouze při nárazu nebo  
prudkém brzdění.  
Volant, který je na průměru o 20 mm menší, ale  
o 7 mm tlustší, má příjemný hrbolatý povrch  
a drží se proto velmi příjemně. 
Kdyby se vyráběly jen takové volanty,  
nebyla by potřeba nabídka různých  
potahů a omotávek hladkých a tenkých  
volantů. Bohužel se tento výborný volant  
dostane jen do těch vozů, které mají řazení  
na podlaze (na přání). Kombinace u našeho  
testovaného vozu byla výjimka.  
 
Podle našeho názoru má řazení u volantu 
stál svoje opodstatnění, protože jde o vůz,  
který nemá kardanový nebo jiný tunel, a tak  
řadící páka na podlaze pouze zabírá místo a  
nebo brání přesednutí. Všechny stupně vpřed  
se hravě a přesně řadí, přičemž ještě vše vy-  
lepšuje volnoběžka, která umožňuje řadit  
bez vyšlápnutí spojky. Pouze zpátečka kladla  
větší odpor a byla hlučnější, možná otázka  
nastavení táhel. Menší volant bránil vyšším  
řidičům v pohledu na tachometr do cca  
60 km/h.  
 
O zvláštní výbavě; jako jediný vůz z nabídky 
má Wartburg ocelovou otevírací střechu, která  
byla nyní doplněna o větrný štítek. Odstraňuje  
nejen průvan a mihotavé světlo jdoucí skrz ote-  
vřenou střechu zejména při vyšších rychlos-  
tech, ale také aerodynamický hluk. Způsob  
větrání otevřenou střechou dalece převyšuje  
svou účinností a příjemností všechny ostatní  
způsoby, počínaje otevřenými okny a konče 

větráním vzduchovými tryskami a kanály  
uvnitř vozu. Štítku se po funkční stránce 
nedá vytknout vůbec nic. Pouze opracová-
ní by mohlo být lepší, protože zadní hrana 
Piacrylového výlisku je velmi ostrá a člověk 
se o ni při čištění může pořezat.  

 
Z vyhřívaného zadního okna lze teď snadno 
odstranit rosu nebo námrazu, což bývalo dříve 
zejména při prvních kilometrech po startu ob- 
tížné. Výkon alternátoru je takový, že při zap- 
nutí světlometů, mlhovek a vyhřívání zadního  
okna, je zatížen jen ze dvou třetin. To ovšem 
platí pro jízdu. Na volnoběh je schopen zásobo- 
vat maximálně hlavní světlomety, přičemž na 
dobíjení baterie už sotva co zbývá. Zapneme-li 
při volnoběhu světla, mlhové světla a vyhřívání 
okna, poklesne napětí na 12,2 V, což je případ 
stání na semaforech, a to už baterii neprospívá. 
 
 
Alternátor má nyní elektronický regulátor přímo 
na svém těle a je chlazen vzduchem od ventilátorku 
umístěném na řemenici alternátoru. Nejen že elekt- 
ronika reaguje rychleji na změny, nemá ale také 
žádné kontakty, které by se opotřebovávaly a pru- 
žiny s měnící se přítlačnou silou, vyžadující čas od 
času znovu nastavit a vyčistit. Baterka je tak nyní 
přesněji zásobována nabíjecím proudem a vydrží  
proto déle.

nový volant
  
V průměru o něco menší, v průřezu ale silnější  
volant pasuje mnohem líp do ruky. Bohužel bude  
dodáván jen s řazením na podlaze. Testovaný  
vůz byl výjimkou.  
 
 
 
autorádio A200

 
Autorádio Autosuper A 200 má elektronické la- 
dění, které se uvede do činnosti stiskem  
levého knoflíku.  
  
  
  
  
  
Ve srovnání s jinými osobními vozy je 
v motorovém prostoru Wartburgu vše  
dobře přístupné. 

 
samonavíjecí pásy Norma
Navíjecí automatika pásů Norma sovětské  
výroby se neblokuje při každém pohybu,  
ale pouze při prudkém brzdění nebo ná-  
razu. Váleček s pásem je blokován při  
změně polohy malého kyvadélka (obr. vpravo). 
pohled pod kapotu 
 
 
pedál akcelerátoru

 
Zavěšený pedál akcelerátoru ovládá bovdenem 
škrtící klapku a je vhodně umístěn.  

bowden akcelerátoru u karburátoru

 
Bovden je ke klapce veden přes kladku, která za- 
jišťuje rovnoměrné otevírání klapky vůči pohy-  
bu pedálu a stará se tak o přesné dávkování.  
 

šroub nastavení volnoběhu

 
Regulační šroub (L) nereguluje u tohoto karburá- 
toru volnoběžné množství benzínu, ale množství  
přídavného vzduchu nasávaného přes plastovou  
trubičku (P) do sacího potrubí (S). 

Ani elektronika ovšem řidiče neušetří starostí o des- 
tilovanou vodu v baterii a zejména při krátkých po-  
jížďkách za tmy kontrolu stavu a případně občasné   
dobytí baterie.  

Náš testovaný vůz byl vybaven na přání montovanými 
hranatými mlhovými světlomety, které jsou umístěny  
v předním spoileru a upevněny velmi solidně na rámu.  
Světlomety lze upevnit na všechna provedení Wartbur-  
gu, stačí jen vypilovat mřížky spoileru. Způsob montá-  
že zároveň zabraňuje náhodnému odcizení světel.  
Nastavení je ovšem díky montáži do spoileru obtíž-  
ná a výměna žárovky není prakticky možná bez de-  
montáže.  
  
Klakson je nyní umístěn přímo za maskou, aby 
bylo dosaženo požadovaných hodnot hlasitosti  
před vozem. Žaluzie teď mají tedy o dvě lamely  
míň. 
  

nová houkačka
 
ochrana svíček před vlhkostí

  
Svíčky jsou proti stříkající vodě chráněny dílem, 
který má uvnitř těsnění z chlorprénového kauču-  
ku.  

  
  
  
  

nové výškové seřizování světlometů

  
Páčka  přestavování světlometů (viz. šipka) 
pro různé zatížení je nyní přístupná pouze při  
otevřené kapotě. Je tak vyloučeno nežádoucí  
přestavení cizí osobou. 

Od výrobce předních i zadních mlhových světel 
(VEB Fahrzeugelektrik Ruhla) bychom si přáli, aby  
kryt byl vyráběn z pevnějšího plastu. Ten současný   
neumožňuje těsnění proti vodě ani prachu. Po čtyřech  
měsících v letním provozu (květen až srpen) vypa-  
daly patice žárovek a paraboly jako by světla byla  
namontována otevřená. 
  

Světlo z mlhových světlometů je nepochybně velmi 
dobré, ale pouzdro z poddajného materiálu způsobu-  
je chvění a proto se chvěje i světelný kužel, s čímž  
je spojené i nebezpečí oslnění nehledě na to, že náma-  
ha automobilky s vymýšlením spolehlivého uchycení  
tak přijde vniveč.  
Výrobce tlačítkových spínačů (VEB Fahrzeugelektrik  
Pirna) by měl pomýšlet na tlumenější prosvětlení svých   
kontrolek.  

  
Elektronický regulátor (viz. šipka) je na zadní stra- 
ně nového alternátoru s  buzením. Tento regulátor 
se nedá použít pro dosud vyráběné alternátory 
 

elektronický regulátor, umístěný na alternátoru
 
 
 
 
Někdy tlačítka září tak, že vyloženě znechucují jejich  
použití. K zlosti je také to, že při přepnutí na dál-  
ková světla zelené tlačítko mlhovky stále svítí, za-  
tímco mlhovky zhasly. Při nočních jízdách bez mlhy  
jsme toto zhasnutí pociťovali jako nevýhodu, a při-  
tom k tomu není žádný důvod.  
 
Podle nabídkového seznamu jsou k dispozici tři auto- 
rádia: 
Spider 3 bez VKV, Tesla, ČSSR (500,- M), 
Stern-Transit A 130 IS s VKV (700,- M) a 
jako vrchol A 200 z VEB Elektrotechnik   
Eisenach (1215,- M), který jsme měli v našem voze.  
Dokud jsme neznali tento přístroj, považovali jsme   
automatické ladění za zbytečný luxus, který pouze   
zvyšuje cenu. V každodenním provozu jsme se ale  
poučili. Pouhým stiskem jednoho knoflíku přijí-  
mač vyhledá nejbližší další stanici, naladí a pevně  
drží. Zjednodušená obsluha, která zkracuje dobu, kdy  
řidič nedává dobrý pozor je ale jen polovina.  
 
Elektronika najde i takové vysílače, které byste ruč-  
ně za jízdy jen sotva našli tak, aby nebyly rušeny sou-  
sedními vysílači. Poznali jsme dosud netušené obzory 
v příjmu VKV stanic, které bychom s rádii z jiných 
aut nepoznali, a slyšeli jsme krátkovlnné stanice, o 
jejichž existenci jsme neměli tušení. 
 
Naskytne-li se Vám možnost cestovat po cizích ze- 
mích a přitom se Vám zasteskne po domácím vysílači, 
jste s tímto autorádiem na nejlepší cestě si ho naladit 
tak, aby příjem byl vyhovující. 
 
Vysouvací anténa je nadále upevněna na předním 
sloupku vlevo, po stránce příjmu tedy také výhodně.  
U dřívějších typů dělala neznatelný, nyní s o něco  
silnějším držákem silnější hluk, který při určitých  
rychlostech zní jako houkání.  
 
Jízdní vlastnosti 
 
Wartburg je mezi u nás jezdícími osobními vozy je- 
diný, který nemá samonosnou karoserii, nýbrž zdě-  
děnou starou koncepci s rámem, na němž je upevněna  
karoserie. Není to příliš dražší řešení z výrobního  
hlediska a usnadňuje to práci a šetří peníze při poz-  
dějších opravách. Rovněž se snadněji odhlučňuje od  
provozního hluku pneumatik, otřesů a vibrací.  
V Eisenachu z tohoto hlediska odvedli kus dobré  
práce. Zde jsou praktické poznatky:  
 
Testovaný vůz byl vybaven radiálními pneumati- 
kami Pneumant s ocelovým kordem, které byly ve  
srovnání s radiálními s textilním ještě o třídu lep-  
ší ve směrové stabilitě. Radiálky s ocelovým kordem  
jsou ale také tvrdší, takže obecně platí, že je s nimi  
na dlažbě uvnitř vozů větší ono známé dunění.  
Jinak je tomu ale ve Wartburgu. Po dlažbě, kde jiné  
vozy vyluzují s textilními radiálkami až bolestivý   
mlhová světla v předním spojleru

 
Mlhové světlomety jsou namontovány do otvoru 
ve spoileru (obr. nahoře) a upevněny na rameni   
rámu (obr. nahoře vpravo), který drží nárazník. 
K seřízení výšky světelného kužele nebo k vý- 
měně žárovky je nutno povolit šroub (viz. šipka) 
a světlomet vytáhnout směrem dopředu výřezem 
ve  spoileru. Není to sice tak jednoduché, jako 
kdyby byly mlhovky upevněny na nárazníku, 
zabraňuje to ale nechtěnému přestavení a  
ukotvení je v pevném bodě. Měla by být ale 
vyšší tuhost pouzdra světlometu. 
 
 
 

zavazadlový prostor
 
 
 
 
 
vnitřek koncového světla do mlhy
upevnění mlhových světel
 
 
rozložená koncová mlhovka

 
 
 
Objemem zavazadlového prostoru převyšuje 
Wartburg všechny ostatní vozy své třídy. Obal 
na rezervní kolo, stejně jako koberečky uvnitř 
zavazadlového prostoru se dodávají za příplatek 
(obr. vlevo). 
  
  
  
Výfuková trubka nyní ústí i u limuzíny v levém 
zadním rohu, což zamezuje průniku výfukových  
plynů do prostoru pro cestující např. při pootev - 
řeném víku. Zadní mlhové světlo je dostatečně 
vzdálené od brzdového světla a je upevněno na 
nárazníku. Díky měkkému pouzdru dovnitř ale 
proniká špína a voda (obr. dole). 
 
 výfuk a koncové světlo do mlhy

 
 
 
nové světlomety a spojler 
vysoké opěrky hlavy
měřič spotřeby paliva

 
Křivky spotřeby na jednotlivé rychlostní stupně 
byly měřeny průtokoměrem (obr. nahoře). Jed- 
notlivé hodnoty po 10km/h krocích byly změřeny 
při ustálené rychlosti. Při běžné jízdě je třeba  
počítat s vyššími hodnotami. 

anténa

 
Nové hlavní reflektory mají čelní sklo přikytová- 
no k parabole, čímž se snížilo riziko zapařování 
a koroze. Páčky pro regulaci sklonu světlometu 
jsou pod kapotou. Velký spoiler teď už mají  
všechny typy. Nemá-li vůz přední mlhovky, jsou 
otvory zakryty mřížkou (obr. vlevo nahoře). 
 
Kliky dveří už nejsou vyráběny z hliníku ale z 
nekorodujícího plastu. Anténa je stále na před- 
ním střešním sloupku, vydává ale za jízdy nové 
zvuky (obr. nahoře). 
 
Opěrky hlavy jsou i ve zcela zasunuté poloze 
dostatečně vysoko. Dají se ale ještě o pár centi- 
metrů vysunout. 

hluk, jede tak tiše, že by si člověk myslel, že jede na  
diagonálkách. Takové pohodlí jsme za stejných pod- 
mínek zatím s jiným autem nezažili. 
 
Tlumiče, dlouhé pérovací dráhy a způsob, jakým 
se pérování vypořádává s vlnami, děrami a větší- 
mi či menšími nerovnostmi na nezpevněných ko- 
munikacích a polních cestách, je skutečnou špič- 
kou. Teprve o hodně dražší vozy jsou srovnatelné, 
ale lepší snad není žádný. Měkké pérování měly už 
Pobědy a Moskviče 407, kde se cestující cítili jako 
ve vatičce. Řidiči se ale museli potýkat s potížemi 
při udržování přímého směru a vůbec ovládání vo- 
zidel. U Wartburgu je tomu jinak. Jeho podvozek 
a zavěšení kol sice nejsou nákladnější, než u jiných 
aut, koncepce a potažmo jízdní vlastnosti patří ale   
k nejbezpečnějším, co se v tomto oboru dá vidět. 
 
Totéž můžeme konstatovat o brzdách. Kotoučové 
brzdy v předu a brzdový systém rozdělený do dvou 
okruhů už má dnes většina vozů. Také zátěžový 
regulátor brzdného tlaku na zadní nápravě je běžný. 
Na mnoha vozech jsou však brzdové okruhy rozdě- 
leny podle os na zadní a přední. V případě výpadku 
předního okruhu tak brzdí při sešlápnutí brzdového 
pedálu jen zadní kola. Z důvodů omezení brzdného 
účinku proti normálnímu stavu, brzdí ale nyní zadní 
kola hůř, než při zatažení ruční brzdy. Wartburg to 
má opět jinak. Tady jsou na jednom okruhu přední 
a zadní brzdy a na druhém opět přední. Zde tedy 
vždy brzdí i přední kola, což je z důvodů dynamické-  
ho rozložení zatížení (při brzdění se přední kola za-
 
tíží a zadní odlehčí) výhodnější - přední kola brzdí
křivky spotřeby paliva
 
 
 
 
 
 
 
 
až 80% celkové části. V případě poruchy je to tedy 
čtyřnásobná bezpečnostní rezerva proti rozdělení
okruhů jen podle os. 
 
Pohon předních kol, který má Wartburg už od 
počátku výroby, se mezitím ve světě prosadil 
mnohem víc. Nově konstruované vozy použí- 
vají téměř výhradně toto uspořádání, protože 
za nepříznivých podmínek se s vozy jezdí bez- 
pečněji, než při pohonu zadní nápravy. Když je 
úplně nejhůř a vůz klouže nebo se smýká, veš- 
kerá přilnavost je třeba na zachycení bočních 
sil a brzdění nebo přidávání situaci jen zhoršuje. 
U Wartburgu proto stačí jen sundat nohu z ply- 
nu a o ostatní se postará volnoběžka. U ostat- 
ních vozů je třeba vyšlapávat spojku. 
 
Čím se Wartburg odlišuje od všech ostatních vo- 
zů své třídy je jeho dvoudobý motor, který je už 
zastaralý, neprospívá životnímu prostředí a je 
nehospodárný. Z technického hlediska k tomu 
není žádný důvod, zvláště když ve světě se dvou- 
dobé motory používají už jen do mopedů a lodí 
do výkonu až 75 kW, pravda, ve velkých poč- 
tech. Pokud je dvoutakt vyroben s takovou 
pečlivostí, jak je běžné u čtyřdobých motorů, 
je schopen běžet bez problémů a hospodárně. 
Z tohoto hlediska by vůz z roku 1975 neuspo- 
kojil. Ale kterékoliv čtyřtaktní auto bych 
vyměnil za tento testovaný vůz z roku 1981. 
 
V uplynulých letech jsme jezdili téměř výhradně 
s vozy se čtyřdobými motory a proto jsme nyní 
s Wartburgem zacházeli jako s nimi. Dříve by to 
možné nebylo, protože dvoutakt nemá v nízkých 
otáčkách pravidelný chod. S novým karburáto- 
rem s bovdenovým ovládáním škrtící klapky 
jde jezdit na čtverku rychlostí 40 km/h! A motor 
se vůbec netvářil jako mrtvý při takovém "pod- 
táčení", ani to nebyla kouřící dýmov- 
nice při následující dálkové jízdě, nýbrž úspor- 
ný vůz se spotřebou, v níž si nezadal ani s podobně 
temperamentními čtyřdobými vozy. Za dobu 
testu a 5000 km jsme měli průměrnou spotřebu  
8,45 l/100 km. V tom je spousta městských 
kilometrů, při nichž se spotřeba pohybovala 
mezi 8,4 a maximálně 9,2 l podle lenosti řadit 
(jako u čtyřtaktu 8,4 l) nebo podle často dopo- 
ručovaného receptu vytáčení dvoudobého mo- 
toru do příznivějších otáček. Delší jízdy po 
běžných silnicích a dálnicích jsme absolvovali 
se spotřebou od 7,7 do 8,1 l/100 km. 
 
Měření spotřeby, které prováděl Ing. Karl-Heinz 
Rabis z VEB Autoservice Berlin, probíhalo na di- 
gitálním průtokoměru, u něhož si ovládáním  
podobně jako u stopek můžeme vyvolat spotře-  
bu v libovolném časovém úseku. 
Ohromily nás poznatky, jak hospodárnost ovliv- 
ňuje způsob jízdy. Když jsme ve městě jezdili jen 
na první tři rychlostní stupně mezi 40 a 50 km/h, 
byla spotřeba 8,3 l/100 km. Jezdilo-li se ale 
za stejných podmínek na 4.stupeň, snížila se spo- 
třeba na 7,8 l/100 km. Jet ve městě rychlostí 
mezi 50 a 60 km/h znamenalo bez použití čtver- 
ky spotřebu 7,7 l/100 km, s převažujícím pou- 
žitím čtverky pak 7,03 l/100 km. 
Ale při zrychlování na plný plyn (z 20 na 100, 
z 38 na 120 km/h) si motor zhltl 19,8 l/100 km, 
zatímco při pomalém zrychlování bez použití 
přídavné trysky se spokojil s 16 l/100 km. 
Při nejvyšší rychlosti (137 km/h) proletělo kar- 
burátorem 15 l, a při konstantních 80 km/h na 
4.stupeň stačilo 6 l/100 km. 
 
Křivky okamžitých spotřeb také ukazují, že dvou- 
dobý motor je nejúspornější ve středu svých otá- 
ček, přičemž řazení nejbližšího nižšího stupně 
stojí víc peněz, než jízda při stejné rychlosti na 
další vyšší stupeň. Křivky ale také jasně ukazují, 
že jízdou ve vysokých otáčkách na nižší stupně 
se dostaneme na spotřebu převyšující 10 l/100 km 
a pak je ekonomika vtahu. V tomto se dvoutakty 
vůbec neodlišují od čtyřtaktů. 
 
Když jsme prováděli měření, měl vůz najeto té- 
měř 10000 km. Předstih zapalování se od prv- 
ní prohlídky (v 635 km) vůbec nezměnily, což 
ukázalo měření stroboskopem. To svědčí o kva- 
litě přerušovačů, které jsou odedávna u Wartburgů 
vyráběny z tvrdého materiálu s tkaninou. Obsah 
CO ve výfukových plynech byl, jako původně, 
na 2% objemových jednotek. To je zase díky 
dobrému karburátoru. Svíčky měly stále šedo- 
bílo-hnědé zabarvení a fungovaly spolehlivě. 
To znamená nejen dobré svíčky, ale i opět 
stabilně dobrou kvalitu motoru. (Znalci vědí, 
že to tak před lety nebylo). 
 
Když odhlédneme od nutnosti vyměnit vzducho- 
vý filtr po 15000 km, jsou tyto zmíněné kontroly 
vlastně všechno, co Wartburg jako údržbu vyža- 
duje. Ve srovnání se čtyřtakty je tato malá údrž- 
ba a díky jednoduchosti motoru velmi levné 
opravy zcela jednoznačnou předností. Vytknout 
lze motoru jen jeho nekultivovaný volnoběh, 
který nekoresponduje s vynaloženou námahou 
na zvýšení hospodárnosti motoru s novým kar- 
burátorem. Existuje jediná pomoc - motor prostě 
vypínat. Díky vynikajícím startovacím schop- 
nostem si to můžete dovolit. 
 
Eberhard Preusch 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Motor: Dvoudobý tříválec 
Objem: 992 cm3 
Zdvih: 78 mm 
Vrtání: 73,5 mm 
Kompresní poměr: 7,5 
Výkon: 36,8 kW (50 PS) 
při 4250 1/min 
Točivý moment: 98,1 N.m (10 kpm) 
         při 3000 1/min 
Mazání: směs benzínu a oleje v poměru 50:1 
Chlazení: 6,7 l nemrznoucí kapaliny, 
              uzavřený systém 
Karburátor: BVF-spádový, 40 F2-11 
Zapalování: tři přerušovače, tři cívky 
Svíčky: Isolator M14-175 
Baterie: 12 V, 38 Ah 
Alternátor: 14 V, 42 A 
Spouštěč: 0,58 kW (0,8 PS) 
Spojka: suchá jednokotoučová 
Převodovka: čtyřstupňová, 1.-4. synchronizovány 
         vypínatelná volnoběžka 
Převodové stupně (převodovka + stálý převod): 
        1. stupeň   15,92 
        2. stupeň     9,11 
        3. stupeň     5,68 
        4. stupeň     3,83 
        Zpátečka    14,29 
Rám: uzavřený profil s příčnými výztuhami 
Přední: Dvojitá kyvná ramena, vinuté 
        pružiny, teleskopické tlumiče 
Zadní: šikmé, na kloubech uložené poloosy, 
        vinuté pružiny, teleskopické tlumiče, 
        příčný zkrutný stabilizátor 
Řízení: hřebenové se dvěmi řídícími tyčemi 
        s automatickým vymezováním vůle 
Provozní brzda: přední kotoučová čtyřpístková, 
        vzadu bubnové simplexní 
        se zátěžovým regulátorem, 
        dvouokruhové 
Ruční brzda: působící na zadní kola 
        ovládání lanovodem 
Kola: Asymetrické ráfky 
        Pneu: 6.00 - 13, 155 SR 13 
        165 SR 13 bezdušové 
Karoserie: Ocelová, čtyřdveřová 
Rozchod: 2450 mm 
Rozvor P/Z: 1280 / 1300 mm 
Délka: 4220 mm 
Šířka: 1640 mm 
Výška: 1495 mm 
Světlá výška: 155 mm (zatížený) 
Pohotovostní hmotnost: 920 kg 
Užitečné zatížení: 400 kg 
Celk. hmotnost: 1320 kg 
Počet míst: 5 
Přívěs: 500 kg (brzděný 650 kg) 
Zatížení střechy: 60 kg (s otevírací 40 kg) 
Nádrž: asi 44 l 
Zavazadlový prostor: 0,525 m3 
Nejvyšší rychlost testovaného vozu: 133 km/h  
Z časopisu "Der Deutsche Straßenverkehr 11/1981"