Rallye - skupiny

Podle starých řádů a přílohy J do roku 1983 byly vozy kategorie A nejčastěji rozdělovány do čtyř skupin podle stupně úprav:
Skupina 1 - cestovní sériové automobily (vyrobeno 5000 vozů za 12 po sobě jdoucích měsíců)
Skupina 2 - cestovní automobily (1000 vozů za 12 po sobě jdoucích měsíců)
Skupina 3 - sériové automobily GT (1000 vozů za 12 po sobě jdoucích měsíců)
Skupina 4 - automobily GT (400 vozů za 24 po sobě jdoucích měsíců)
V každé skupině jsou pak vozy dále řazeny podle objemu motoru do jednotlivých tříd.

Zhruba od roku 1983 se na automobilových soutěžích začaly vypisovat nové skupiny, specifikované takto:
Skupina N - cestovní sériové automobily (5000 vozů za 12 po sobě jdoucích měsíců)
Skupina A - cestovní automobily (5000 vozů za 12 po sobě jdoucích měsíců)
Skupina B - sériové automobily (200 vozů za 12 po sobě jdoucích měsíců)

Skupina B byla po řadě havárií s tragickými konci zrušena. Nutno říci, že již za několik let byly vozy s menšími úpravami skupiny A stejně výkonné, jako dřívější "B-čka".

V Německu vznikla v roce 1994 skupina H, řídící se národními řády. Nejedná se o skupinu historických vozů, jak ji známe v České republice. Jsou zde zařazovány vozy bývalých skupin A a N (viz. výše) roku výroby 1992 a starší. V mezinárodním měřítku tyto vozy již startovat nesmějí. Jsou vypisovány třídy do 600, 1300, 1600, 2000 cm3 a nad 2000 cm3.

Wartburg